1

Namiesto ACHAPUR prichádza VZV SERVIS

Spoločnosť VZV SERVIS s.r.o. prevzala všetky aktivity spoločnosti ACHAPUR s.r.o.