1

Prenájom VZV

Ponúkame možnosť prenájmu vysokozdvižných vozíkov pre spoločnosti, kde sú VZV využívané iba v malej miere. Pre tieto spoločnosti často nie je ekonomicky výhodné realizovať nákup VZV, takisto využitie VZV v týchto firmách je iba v istom období alebo pri istom množstve tovaru.

 

V ponuke máme funkčné stroje v dobrom stave vhodné na rôzne účely a do rôznych odvetví.

Kontaktovať VZV SERVIS