1

Trakčné batérie

V našej dielni dokážeme obnoviť vybité trakčné batérie. Technológia, ktorú používame prebieha nasledovne:

 

Základ technológie

Ide o technológiu regenerácie vybitých batérií len za pomoci elektriny, čo prispieva k šetrnosti životného prostredia a úspore energie.

 

Hlavný dôvod poškodenia batérie

Keďže batérie prechádzajú viacerými cyklami vybíjania a dobíjania alebo ostávajú vybité veľmi dlhú dobu, sulfát olova sa mení na pevnú kryštalickú formu. Tieto kryštáliky sa nevracajú do elektrolytu vo forme kyseliny sírovej, pretože fyzicky zabraňujú tomu, aby sa elektrolyt dostal cez póry k doskám elektródy. Tým pádom sa nie všetko olovo vracia na platne batérie a časom množstvo vygenerovanej elektriny klesá.

 

Účel technológie

Ak je v batériách napätie menšie ako 10,4V (pre 12V batérie) alebo ak je hustota elektrolytu menšia ako 1.15g/cm3, považujeme batériu za mŕtvu (vybitú). Na oživenie mŕtvej (vybitej) batérie je potrebné, aby sa skryštalizovaná forma sulfátu olova rozpustila do elektrolytu. S našou patentovanou technológiou a know – how vieme analyzovať vlastnosti jednotlivých batérií a stanoviť postup regenerácie prispôsobený pre konkrétnu batériu. Aby sme oddelili sulfát od dosiek, je potrebné na elektródach aplikovať elektrické šoky s nízkou frekvenciou. Na konci regenerácie sa väčšine batérií obnoví ich pôvodné napätie (nad 12,6 V) aj hustota elektrolytu (nad 1,27 g/cm3), čím akoby získame nový produkt.

 

Kontaktovať VZV SERVIS