1

Operatívny leasing VZV

Poskytujeme operatívny leasing VZV - špeciálnu formu prenájmu, pri ktorej je vlastníkom aj držiteľom VZV lízingová spoločnosť. Stačí platiť mesačné platby nájmu.

Pri operatívnom leasingu si klient rozsah služieb zvolí sám v rámci ceny nájmu za VZV.

Kontaktovať VZV SERVIS